PELERO CZ z.s.

Spolek pěstitelů a zpracovatelů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin

Vítejte na stránkách spolku 

PELERO CZ z.s.

Úkolem spolku je zejména:

  • koordinace zájmů členů spolku vůči státním orgánům, školním a výzkumným institucím
  • spolupráce členů spolku, pracovní setkání, spolupráce se zpracovateli, výzkumnými organizacemi a vládními institucemi
  • poradenský servis, propagace LAKR
  • publikační a výstavní činnost výsledků členů a spolku
  • sledování legislativy LAKR
  • mezinárodní spolupráce s obdobnými organizacemi

Léčivé rostliny, ale i aromatické a kořeninové rostliny v současné době zajímají lidé více než v minulosti. Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny (dále LAKR) tvoří velmi rozmanitou skupinu rostlin. Prioritou při využívání LAKR je však jejich dokonalá znalost z hlediska nejen obsahových látek, ale také z hlediska původu, výskytu, možnosti pěstování a sběru. Velmi důležitá je také znalost vlivu prostředí, kde tyto rostliny rostou, na syntézu obsahových látek LAKR.

Léčivé rostliny jsou dnes významnou složkou surovinové základny nejen pro farmaceutický průmysl, ale staly se i významným zdrojem pro kosmetickou, potravinářskou a lihovarnickou výrobu. Stoupá spotřeba léků obsahujících léčivé složky z bylin. Postupně se mění i forma užívání léčivých bylin. Probíhá aklimatizace a šlechtění cizích, ale i některých našich druhů, zejména těch, kterých je z hlediska zpracování zvýšená spotřeba. Léčivé rostliny z tropů a subtropů je nutné dovážet. Dovážíme však i druhy, které nestačíme vyprodukovat v potřebném množství. To by mělo vést ke snaze zabezpečit dostatečný výnos a kvalitu těchto druhů. Často se do pěstování zavádějí nové druhy, omezeně však probíhá jejich šlechtění a vypracovávání komplexního pěstitelského postupu je v kompetenci zpracovatele.

Z různých alternativ přírodní léčby se využitím léčivých rostlin v našich zeměpisných podmínkách zabývají: fytoterapie, homeopatie, gemmoterapie. Fytoterapie je přírodní léčba pomocí rostlin, která využívá komplex účinných látek obsažených v rostlinách. Zahrnuje i léčbu účinnými látkami extrahovanými z rostlin. Jedna z nejznámějších a nejstarších fytoterapií je "čínská fytoterapie." Při dlouhodobé fytoterapii je třeba rostlinné drogy obměňovat z důvodu možné jednostranné akumulace některých látek, a dále aby se také odlišnými složkami zlepšila komplexnost působení. Použití léčivých rostlin ve fytoterapii závisí, kromě jiných faktorů, i na rozpustnosti terapeuticky účinné látky ve vodě.  

Nejrozšířenější způsobem zpracování léčivých rostlin je výroba čajoviny, která obsahuje jeden nebo více druhů rostlin určených k přípravě orálních vodních odvarů, nálevů nebo macerátů. Připravují se vždy až v čase potřeby. Nálev se připravuje zalitím čajoviny vroucí vodou a nechá se vyluhovat 5-15 minut v přikryté nádobě, pak se scedí. Takovým způsobem se připravuje měkký, jemný rostlinný materiál, který obsahuje snadno rozpustné a těkavé látky, např.: silice. Odvar se připravuje povařením čajoviny s vodou při teplotě 90-100°C po dobu 5-10 minut, pak se nechá vyluhovat dalších 15 minut v přikryté nádobě a scedí se. Takto se připravují léčivé rostliny tvrdé konzistence, obsahující těžko a pomaleji rozpustné látky (šípek). Výluh se připravuje zalitím čajoviny vodou o pokojové teplotě
(20-25°C) a nechá se vyluhovat v přikryté, nejlépe porcelánové nádobě, po dobu 2 až 12 hodin v závislosti na konzistenci rostlinné hmoty. Takovým způsobem se připravují čajoviny, jejichž účinné látky jsou velmi dobře rozpustné ve vodě, resp. takové, jejichž účinné látky se zahřátím znehodnocují, např.: vitamín C, slizy (len, proskurník lékařský apod.).