23. SEMINÁŘ - Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin

Fotogalerie

Sborník ze semináře

Sborník ze semináře ke stažení

ČASOVÝ HARMONOGRAM 23. SEMINÁŘE

1. den - 22.11.2018

9:00 - 9:30 - prezence

9:30 - 11:00 - 1. blok přednášek

 • 9:30- 9:45 + 5 min. diskuze - Úvodní slovo ředitele výstaviště FLORA Olomouc - Ing. Jiří Uhlíř
 • 9:50 - 10:05 + 5 min. diskuze - Léčivé rostliny a Mendelova univerzita v Brně - Ing. Helena Pluháčková, Ph.D.
 • 10:10 - 10:25 + + 5 min. diskuze - Činnost spolku PELERO CZ v minulém období a jeho perspektivy z pohledu rozvoje pěstování LAKR - Ing. Blanka Kocourková, CSc., předsedkyně spolku
 • 10:30 - 10:45 + 5 min. diskuze - Postavení léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v rámci dalších rostlinných komodit z pohledu Ministerstva zemědělství ČR - Ing. Zuzana Přibylová, vedoucí oddělení speciálních plodin odboru rostlinných komodit MZe.
 • 10:50 - 11:05 + 5 min. diskuze - Pěstování LAKR na Slovensku - Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. a kolektiv, Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU Nitra, Slovensko

11:10 - 11:40 přestávka na kávu

11:40 - 13:10 - 2. blok přednášek

 • 11:40 - 11:55 + 5 min. diskuze Genetické zdroje LAKR v ČR - Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D., Centrum aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i., Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin Olomouc
 • 12:00 - 12:15 + 5 min. diskuze Odrůdy LAKR, přehled o stávajícím sortimentu a systémy kontroly odrůd v ČR - Ing. Radmila Šafaříková, Národní odrůdový úřad ÚKZUZ Brno
 • 12:20 - 12:35 + 5 min. diskuze Šlechtění odrůd LAKR, možnosti v ČR a ve světě - Doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D., Ústav zelinářství a květinářství ZF MENDELU Lednice, Ing. Karel Vejražka, Ph.D., Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko
 • 12:40 - 12:55 + 5 min. diskuze Pěstování zeleného koření - Ing. Kateřina Kaffková, Ph.D., Centrum aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i., Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin Olomouc

13:00 - 14:30 přestávka na oběd

14:30- 16:30 - 3. blok přednášek

 • 14:30 - 14:45 + 5 min. diskuze Osivo a sadba LAKR - Ing. Jan Prášil. SEMO a.s., Smržice
 • 14:50 - 15:05 + 5 min. diskuze Choroby LAKR a ochrana proti nim v integrovaných systémech - Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D., Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, AF MENDELU Brno
 • 15:10 - 15:25 + 5 min. diskuze Škůdci LAKR a ochrana proti nim v integrovaných systémech - Mgr. Eva Hrudová, Ph.D. - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, AF MENDELU Brno
 • 15:30 - 15:45 + 5 min. diskuze Herbicidy a LAKR - Ing. Antonín Vaculík, Ph.D., AGRITEC, s.r.o. Šumperk
 • 15:50 - 16:05+ 5 min. diskuze LAKR a biologická ochrana rostlin - Doc. Ing. Ladislav Klouček, Ph.D., katedra kvality zemědělských produktů, FAPP ČZU Praha

16:30 - 17:00 přestávka na kávu

17:00 - 17:45 diskuze k posterům

 • Diskuze u posterů - výsledky výzkumu v dané oblasti

19:00 - 22:00 pokračování diskuze a společenské setkání s kulturním programem

2. den 23.11.2018

9:30 sraz zájemců o exkurzi na pracovišti genové banky v Olomouci:

doprava MHD Olomouc : Z hlavního nádraží linka č. 13 - zastávka Šlechtitelů.

Z centra linka č. 22 - zastávka Šlechtitelů

Ze zastávky je přímo vidět oranžová budova.

Souřadnice GPS 49.5738736N, 17.2800353E

Program 2. dne semináře

9:45 - 10:00 beseda u čaje s pracovníky genové banky

10:00 - 12:00 exkurze po pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin

12:00 závěr semináře

Link na reportáž z genové banky: https://www.tvmorava.cz/clanek/3985/jak_se_plni_genobanka 

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom Vás pozvali na 23. seminář - Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Posláním semináře je seznámit se s perspektivami rozvoje pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR) a prezentovat výsledky výzkumu u této skupiny rostlin.

Důležité termíny

30. 9. 2018 - závazná přihláška

10.10. 2018 - zaslání vyžádaných referátů

10.10. 2018 - příspěvky do sborníku, které budou prezentovány jako poster

15.10. 2018 - zaplacení konferenčního poplatku


Registrační formulář

Údaje pro platbu

- číslo účtu 7200310267/0100, variabilní symbol pro platbu vložného obdržíte emailem na základě platné registrace,

- IBAN: CZ7001000000007200310267,

- SWIFT: KOMBCZPPXXX.

- Hromadné platby velice komplikují situaci při registraci účastníků konference, a proto se jim, prosíme, snažte vyhnout.

Platby provádějte pouze v CZK

- Při placení nezapomeňte uvést Vám přidělený variabilní symbol!

Předběžný program semináře

22. listopadu 2018

· Úvod

 • Úvodní slovo ředitele výstaviště FLORA Olomouc - Ing. Jiří Uhlíř
 • Léčivé rostliny a Mendelova univerzita v Brně - Ing. Helena Pluháčková, Ph.D.
 • Činnost spolku PELERO CZ v minulém období a jeho perspektivy z pohledu rozvoje pěstování LAKR - Ing. Blanka Kocourková, CSc., předsedkyně spolku
 • Postavení léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v rámci dalších rostlinných komodit z pohledu Ministerstva zemědělství ČR - Ing. Zuzana Přibylová, vedoucí oddělení speciálních plodin odboru rostlinných komodit MZe.

· Pěstování LAKR

 • Pěstování LAKR na Slovensku - Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. a kolektiv, Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU Nitra, Slovensko
 • Genetické zdroje LAKR v ČR - Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D., Centrum aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i., Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin Olomouc
 • Odrůdy LAKR, přehled o stávajícím sortimentu a systémy kontroly odrůd v ČR - Ing. Radmila Šafaříková, Národní odrůdový úřad ÚKZUZ Brno
 • Šlechtění odrůd LAKR, možnosti v ČR a ve světě - Doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D., Ústav zelinářství a květinářství ZF MENDELU Lednice, Ing. Karel Vejražka, Ph.D., Zemědělský výzkum, spol. 
  s r. o. Troubsko
 • Osivo a sadba LAKR - Ing. Jan Prášil. SEMO a.s., Smržice
 • Pěstování zeleného koření - Ing. Kateřina Kaffková, Ph.D., Centrum aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i., Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin Olomouc

· Podpora pěstování

 • Choroby LAKR a ochrana proti nim v integrovaných systémech - Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D., Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, AF MENDELU Brno
 • Škůdci LAKR a ochrana proti nim v integrovaných systémech - Mgr. Eva Hrudová, Ph.D. - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, AF MENDELU Brno
 • Herbicidy a LAKR - Ing. Antonín Vaculík, Ph.D., AGRITEC, s.r.o. Šumperk
 • LAKR a biologická ochrana rostlin - Doc. Ing. Ladislav Klouček, Ph.D., katedra kvality zemědělských produktů, FAPP ČZU Praha
 • Diskuze u posterů - výsledky výzkumu v dané oblasti

23. listopadu 2018

Bude probíhat exkurze v areálu Centra aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin
VÚRV, v.v.i., Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin Olomouc

Link na reportáž z genové banky: https://www.tvmorava.cz/clanek/3985/jak_se_plni_genobanka